image
Bentwijck achtergrond logo

meer informatie Veelgestelde vragen

Algemeen:

De Nieuwe wijk Bentwijck ligt in Benthuizen, gemeente Alphen aan den Rijn, tussen de rand van het dorp en het Verbreepark in.

Er worden circa 140 koopwoningen gebouwd. 7 eengezinswoningen van 5.10 breed, 33 eengezinswoningen van 5.70 breed, 59 eengezinswoningen van 6 meter breed, 20 levensloopbestendige woningen, 6 drie-onder-een-kapwoningen, 10 2^1—kap woningen, 5 vrijstaande woning.

Ja, er komen ook circa 54 sociale huurwoningen in Bentwijck. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning kunt u zich inschrijven bij ‘Huren in Holland Rijnland’. https://www.hureninhollandrijnland.nl/

Fase 1 bestaat uit 41 woningen. 7 eengezinswoningen van 5.10 breed, 19 eengezinswoningen van 6 meter breed, 7 levensloopbestendige woningen, 3 drie-onder-een-kapwoningen, 4 twee-onder-een-kap woningen en 1 vrijstaande woning.

Fase 2 A bestaat uit 26 woningen. 11 eengezinswoningen 5.70 breed, 9 eengezinswoningen van 6 meter breed, 4 levensloopbestendige woningen en 2 twee-onder-een-kapwoningen.

De eerste fase bevindt zich aan de kant van de Heerewegh.

Inmiddels zijn van fase 1 alle verkoopprijzen bekend. Van de volgende fases worden de prijsranges circa twee weken voor de start van de verkoop gecommuniceerd. Kavelgroottes van fase 1 kunt u zien in de woningselector.

Op de locatie komt een brede school en op korte afstand zit in Hazerswoude-Dorp een Middelbare school. Of de kinderen kunnen naar Zoetermeer of Alphen aan den Rijn waar ook voldoende scholen voor Middelbaar onderwijs zijn.

Nee, er is een bouwvolgorde. Deze wordt definitief bepaald zodra we starten met de bouw.

Er worden geen appartementen gebouwd in Bentwijck.

Voor het recyclebare afval krijgt u rolcontainers en het restafval gaat in ondergrondse containers.

Volgens de huidige planning is dat eind 2025.

Van Wijnen Haarlemmermeer gaat alle koopwoningen bouwen.

Dat is Limes Notarissen in Alphen aan den Rijn.

U kunt alleen een laadpaal kiezen voor een parkeerplaats op eigen terrein. Er komt standaard geen oplaadpunt op openbaar gebied, dit kunt u aanvragen bij de gemeente:  

https://www.alphenaandenrijn.nl/Onderwerpen/Vergunningen_en_ontheffingen/Vergunningen_openbare_weg/Openbare_laadpaal_aanvragen

 

Dit is conform de parkeernorm van de gemeente Alphen aan den Rijn, in de situatietekening zijn deze ingetekend.

U heeft een SWK garantie, bij de downloads staat hier meer informatie over.

Nee, op de groene erfafscheidingen zit een instandhoudingsverplichting.

Op enkele plaatsen wordt een erfafscheiding geplaatst, dit is aangegeven op de situatietekening. Verder worden er geen erfafscheidingen geplaatst en kunt u dit na oplevering zelf met uw buren afstemmen.

Fase 2:

Fase 2A op 24 april 2023

Fase 2B naar verwachting voor de zomervakanie 2023.

We verwachten dat we rond het voorjaar van 2024 zullen gaan starten met de bouw.

We hebben een bouwtijd van circa 12 maanden. We verwachten dat we de eerste woningen in het voorjaar van 2025 gaan opleveren.

Tijdens de inschrijving dient u uw voorkeur voor de verschillende bouwnummers, in volgorde van belangrijkheid, aan te geven. Er kan voor maximaal 15 bouwnummers een voorkeur worden aangegeven. U bent niet verplicht om meer dan 1 bouwnummervoorkeur aan te geven.

De toewijzing van de woningen zal in eerste instantie plaatsvinden op basis van de opgegeven 1e bouwnummervoorkeur.

Zijn er meerdere inschrijvers op eenzelfde eerste bouwnummervoorkeur? Dan zal gekeken worden of u mee gedaan heeft met onze woonworkshop op 5 april 2023. 

Inschrijvers die een financiele toets hebben laten opstellen door een erkend financieel adviseur en deze hebben geüpload in het inschrijfformulier, krijgen ook voorrang bij de toewijzing.

Tenslotte kan er gekeken worden naar de motivatie van de inschrijver, denk hierbij aan een toelichting waarom u graag in Bentwijck zou willen wonen.

We zijn 24 april 2023 in de verkoop gegaan met fase 2A. De volgende verkoopfases kondigen we ook weer aan door middel van een nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor digitaal inschrijven en de inschrijver ontvangt hier een bevestiging van.

Drieman Garantiemakelaars uit Alphen aan den Rijn is onze projectmakelaar.

Fase 3 verwachten we in het najaar van 2023 in de verkoop te brengen.

De woningen hebben standaard geen keuken, Bruynzeel keukens heeft wel een aanbieding gemaakt, deze staat ook op de website onder downloads.

Ja, in alle woningen zit standaard sanitair en tegelwerk. Dit kunt u vinden onder de downloads.

De badkamer showroom is Van Munster in Gouda en de tegel showroom is Intermat in Alphen aan den Rijn.

Mede naar aanleiding van de forse prijsstijgingen op de energiemarkt en onze ambitie om de wijk en de woningen in Bentwijck zo duurzaam mogelijk uit te voeren hebben we besloten om alle koopwoningen in Bentwijck energieneutraal te gaan bouwen. We hebben op de website hier een speciale pagina voor aangemaakt. 

De sluiting van de inschrijving is maandag 8 mei 2023 om 13.00 uur.

U wordt in de week vanaf 10 mei 2023 gebeld door Drieman Garantiemakelaars.

Minimaal 9 maanden, maar 12 maanden geeft meer zekerheid.

Wij hanteren een periode van 9 maanden voor de opschortende voorwaarden.

14 dagen nadat de opschortende voorwaarden zijn vervallen.

Dat staat aangegeven in de Technische omschrijving onder Downloads op de website.

Vanaf 1 januari 2023 betaald u geen BTW meer over de levering en installatie van de PV-panelen/ Zonnepanelen op de door u aangekochte woning. Omdat u geen BTW betaalt, hoeft u die ook niet terug te vragen. De prijs van deze panelen met een tarief van 0% BTW is reeds in de v.o.n. verkoopprijs begrepen.

Dat staat aangegeven in de Technische omschrijving die u kunt vinden onder Downloads.

In de koperskeuzelijsten per woningtype kunt u vinden wat u nog kan kiezen aan meerwerk. Deze lijsten staan onder Downloads bij het woningtype.

Indien iets niet op deze lijst staat is het niet mogelijk om dit aan te bieden. U heeft na de aankoop van uw woning een gesprek met de Kopersbegeleider van Van Wijnen om deze mogelijkheden door te spreken. Onder Downloads vindt u ook het Kopersinformatieboekje waarin staat hoe dit proces beschreven staat.

Bereken je energiebesparing

1. Welk type warmtelevering gebruik je in je huidige woning?

2. Weet je jouw huidige gasverbruik?

2. Weet je jouw huidige warmteverbruik?

Wat is je gasverbruik?

m³ per jaar

Wat is je warmteverbruik?

GJ per jaar

Geef hieronder aan wat van toepassing is op je huidige woning.

3. Weet je jouw huidige elektricteitsverbruik?

Wat is je elektricteitsverbruik?

kWh per jaar

Geef hieronder aan wat van toepassing is op je huidige woning.

4. In welke nieuwe woning heb je interesse?

Energiekosten per jaar

Huidige woningNieuwe woning
GasverbruikWarmteverbruik
Elektriciteit
CO?
Warmteverbruik  
Elektriciteit
CO?
per maand

Let op! Het ingestelde prijsplafond is niet meegenomen in deze berekening.
Bereken de kosten met het prijsplafond.

Bovenstaande berekening is uitgevoerd op basis van een energietarief van €2,57 per m³ aardgas en €0,70 per kWh, zie de toelichting voor meer informatie. Deze berekening is indicatief en is gebaseerd op normaal energieverbruik. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Let op! Het ingestelde prijsplafond is meegenomen in deze berekening.
Bereken de kosten zonder het prijsplafond.

Bovenstaande berekening is uitgevoerd op basis van een energietarief van € 1,45 per m³ aardgas (tot 1.200 m³) en € 0,40 per KWh (tot 2.900 kWh). Boven het plafond is dit € 2,57 per m³ aardgas en € 0,70 per kWh, zie de toelichting voor meer informatie. Deze berekening is indicatief. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Besparing

Dit betekent dat de totale energiekosten per jaar ongeveer zijn ten opzichte van je huidige woning.

De CO?-uitstoot valt ongeveer uit.
Deze besparing staat gelijk aan de CO?-opname van per jaar.

Terug

Toelichting

De energiekosten van de huidige woning bestaan uit de totale kosten voor elektriciteit en gas óf warmte. Deze totale kosten worden bepaald door zowel vaste als variabele kosten. De vaste kosten bestaan uit vaste leveringskosten aan energieleverancier en vastrechtkosten aan netbeheerder (voor elektriciteit en indien van toepassing voor gas). In geval van stadsverwarming is er rekening gehouden met vastrechtkosten, een meettarief en huurkosten voor een afleverset. De variabele kosten zijn afhankelijk van het verbruik. Indien geen verbruik is ingevuld op de invoerpagina voor elektriciteit, gas of warmte, dan wordt het verbruik bepaald aan de hand van gecategoriseerde CBS-gegevens (zie gas en elektriciteit). Indien "Stadsverwarming" is geselecteerd, wordt het gasverbruik aan de hand van calorische waarde van aardgas omgerekend naar een bijbehorend warmteverbruik in GJ per jaar. De variabele kosten worden bepaald door het verbruik te vermenigvuldigen met het energietarief inclusief van toepassing zijnde belastingen zoals energiebelasting en btw, prijspeil. Voor gas en elektriciteit is dit tarief gebaseerd op het gemiddelde tarief voor consumenten van oktober 2022 t/m december 2022 op basis van CBS-gegevens, wat neer komt op € 1,45 per kuub gas (tot 1.200 m³) en € 0,40 per kilowattuur (tot 2.900 kWh). Boven het plafond is dit € 2,57 per kuub gas en € 0,70 per kilowattuur, zie "Gemiddelde energietarieven voor consumenten". De tarieven voor stadsverwarming zijn op basis van beschikbare tarieven voor warmtelevering van "Vattenfall".

De energiekosten van de nieuwe woning bestaan uit de totale kosten voor elektriciteit. Voor de financiële opbrengst van de eventueel toegepaste zonnepanelen wordt uitgegaan van de van toepassing zijnde salderingsregeling. Het energieverbruik voor de nieuwe woning is bepaald op basis van gedetailleerde energieberekeningen (BENG). Het deel van het energieverbruik dat niet volgt uit de energieberekening, het gebruiksgebonden energie, wordt de "Tijdelijke regeling hypothecair krediet" gehanteerd. Dit komt neer op 1.780 kWh voor een appartement, 2.700 kWh voor een tussen- of hoekwoning en 3.150 kWh voor een twee-onder-1-kap of vrijstaande woning. Wanneer op jaarbasis meer elektriciteit wordt opgewekt dan verbruikt, wordt voor de resterende teruggeleverde elektriciteit een tarief gehanteerd van € 0,17 per kWh (vergoeding Vattenfall, november 2022). De CO?-emissie dat hoort bij het energieverbruik wordt berekend door het verbruik te vermenigvuldigen met een emissiefactor dat geraadpleegd is op CO2emissiefactoren.nl. Om de besparing van CO? in bomen uit te drukken wordt uitgegaan van een opname van 24 kg CO? per boom per jaar.

Bentwijck achtergrond logo

Contact

De makelaar

Foto

Drieman Garantiemakelaars
Anne Frankkade 25 - Alphen aan den Rijn
nieuwbouw@drieman.nl
0172 460 808

Huurwoningen

Interesse in huren

Om in aanmerking te komen voor de sociale huurwoningen kunt u zich inschrijven bij “Huren in Holland Rijnland”

Logo Van Wijnen