De resultaten eerste workshop

Bedankt voor uw deelname aan onze eerste woonworkshop. We hebben maar liefst 530 reacties mogen ontvangen. Uw deelname is geregistreerd en nemen we mee bij de toewijzing van de woningen van fase 1.

U bent vast benieuwd naar de uitkomsten van de woonworkshop. De belangrijkste resultaten van de woonworkshop hebben we samengevat in onderstaande infographic. Deze resultaten gaan we verwerken in de verdere planvorming van Bentwijck.

In juni 2021 zal de tweede woonworkshop plaatsvinden. Doet u dan ook weer mee? We zullen u hiervan tijdig op de hoogte brengen.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan horen wij dat graag. Uw vragen en opmerkingen kunt u mailen naar bentwijck@vanwijnen.nl.