image

Nieuwsberichten

Nieuwsbrief juli 2021

Wij zijn op het moment nog volop bezig met de ontwikkeling van dit project en houden u graag op de hoogte door middel van deze nieuwbrief. 

Bestemmingsplan Bentwijck is vastgesteld

Het bestemmingsplan voor Bentwijck is donderdagavond 15 juli vastgesteld door de gemeenteraad! Dit is voor ons een zeer belangrijke mijlpaal hierdoor kunnen wij verder gaan met de voorbereidingen van de verkoop van fase 1 en de ontwikkeling en het ontwerp van het stedenbouwkundig plan en de woningen.

Onderstaand een beeld van het bestemmingsplan met in het lichtgeel de locatie Bentwijck.

Beeld%20bestemmingsplan%20Bentwijck.jpg

De tweede woonworkshop

Op dinsdagavond 7 september gaan we de tweede woonworkshop organiseren. Wij gaan dit doen door middel van een digitale Webinar. De Webinar start 7 sptember om 19.30 uur, de Webinar kunt u vanuit huis volgen. Tijdens de Webinar is het de bedoeling dat u actief mee kunt doen, op deze manier kunnen wij al uw woonwensen verzamelen en verwerken. Via deze link komt u op de aanmeldpagina voor de webinar:

https://register.gotowebinar.com/register/8963010298921890061

Door deelname aan deze woonworkshop krijgt u voorrang bij de toewijzing van een woning. Bij de toewijzing wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende categorieen:

1. Deelnemers die aan de eerste en tweede woonworkshop hebben deelgenomen.

2. Deelnemers die aan de eerste of de tweede woonworkshop hebben deelgenomen.

3. Deelnemers die niet hebben deelgenomen aan een woonworkshop.

 

Start verkoop fase 1

De verwachting is dat wij eind dit jaar in de verkoop gaan met de eerste fase van Bentwijck. De eerste fase bestaat uit 41 woningen en bestaat uit diverse woningtypen, hierdoor is er veel keuzevrijheid. Deze fase vindt zich aan de kant van de Heerewegh.

Het woonprogramma van de eerste fase ziet er als volgt uit:

7 Eengezinswoningen 5,10 meter breed, circa 120 m2 groot.

19 Eengezinswoningen 6 meter breed, circa 140 m2 groot.

7 Levensloop bestendige woningen, 7,20 meter breed, circa 120 m2 groot.

3 Drie-onder-een-kap woningen, circa 145 m2 groot.

4 Twee-onder-een-kap woningen, circa 160 m2 groot.

1 Vrijstaande woning, circa 160 m2 groot.

Onderstaand ziet u een eerste beeld van het voorlopig ontwerp van de eerste fase. Tijdens de woonworkshop zullen wij dit ontwerp verder toelichten.

Uitsnede%20VO%20fase%201%20Bentwijck(1).

Luchtfoto Bentwijck

In het voorjaar hebben wij een mooie luchtfoto laten maken van Bentwijck. Op deze manier krijgt u alvast een mooi overzicht van uw toekomstige woonlocatie.

Luchtfoto%20Bentwijck.jpg

De Brede School

Zoals u wellicht vernomen heeft wordt er ook een Brede School gebouwd in Bentwijck. De selectie van de aannemer is bijna afgerond. De verwachting is dat de bouw van de school start na de zomervakantie. De bouwweg wordt voor de bouwvak aangelegd.

 

Een hele fijne zomer!

Tot slot wensen wij u een fijne zomer met hopelijk mooi weer toe en in goede gezondheid. Van Wijnen is gesloten tijdens de bouwvak periode van 1 augustus 2021 tot en met 22 augustus 2021. Makelaarskantoor Dieman is gewoon geopend tijdens deze periode.

 

Met vriendelijke groet,

Projectteam Bentwijck

Nieuwsbrief juni 2021

We zijn op dit moment bezig met de ontwikkeling en het ontwerp van de woningen in fase 1 en denken na over de inrichting van de openbare ruimte. Inmiddels zijn we ook aan het nadenken over de materialen, zoals de soort bakstenen en dakpannen van de woningen en hebben we hiervoor een eerste selectie gemaakt

De woonworkshops

Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief gaan we een tweede woonworkshop organiseren. We willen dit doen door middel van een digitale webinar. De verwachting was dat we dit konden doen in juni, maar doordat de ontwerpen en de procedures rondom het bestemmingsplan meer tijd kosten zullen we deze woonworkshop begin september organiseren, u zult hier te zijner tijd een uitnodiging voor krijgen.

 

Verwachte start van de verkoop van de eerste fase

We verwachten nog steeds dat we eind van dit jaar in de verkoop kunnen gaan met de eerste fase van dit project. De eerste fase bestaat uit ongeveer 40 woningen en bevindt zich aan de kant van de Heerewegh. De eerste fase bestaat uit diverse woningtypen, hierdoor is er veel keuzevrijheid.

 

Sonderingen, waar zijn die voor nodig?

Op de locatie gebeuren allerlei activiteiten, zo zijn we bezig met sonderingen. Maar wat zijn sonderingen eigenlijk? Door middel van sonderingen wordt het draagvermogen van de grond bepaald. Er wordt een staaf in de grond gedrukt waardoor de mechanische weerstand van de grond en de kleef worden gemeten. Sonderingen moeten gedaan worden, zodat wij een beeld krijgen van de bodemopbouw en we bijvoorbeeld weten hoe lang onze heipalen moeten worden om te zorgen voor een goede fundering onder onze woningen. Wist u dat het sonderen een Nederlandse uitvinding is?

 

Een ree gespot in het Bentwoud

In het Bentwoud is er een ree op de foto gezet in de oosthoek van het natuurgebied. Het Bentwoud ligt vlak bij onze locatie Bentwijck en is inmiddels een echt bosgebied geworden met steeds meer bosdieren, waar u zo vanuit huis een heerlijke wandeling kunt maken.Lees hier het gehele artikel
https://www.ad.nl/alphen/boswachter-dolblij-na-spotten-ree-in-het-bentwoud-een-wens-is-uitgekomen~ab060ecb/ 

 

Instagram van onze makelaar

Onze projectmakelaar Drieman Garantiemakelaars heeft op hun Instagram onder nieuwbouw 2 video’s van Bentwijck geplaatst. Leuk om te volgen: https://www.instagram.com/driemanalphen/

 

Nieuwsbrief april 2021

Leuk dat u geïnteresseerd bent in ons plan Bentwijck! We zijn op dit moment druk bezig met de ontwikkeling en het ontwerp van de woningen in fase 1 en denken na over de inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast is het bestemmingsplan recent in behandeling genomen bij de gemeente.

Projectborden

Zoals u wellicht al heeft kunnen zien hebben we informatieborden geplaatst op de locatie. Hierdoor ziet u nog beter waar de locatie ligt.

De woonworkshops

Op de eerste woonworkshop hebben we maar liefst 530 reacties mogen ontvangen. Heeft u deze woonworkshop gemist? Niet getreurd! U kunt nog deelnemen aan de tweede woonworkshop voor fase 1. We verwachten dat we deze tweede woonworkshop in juni 2021 zullen houden. We hopen dat we deze woonworkshop live kunnen houden, maar dat hangt uiteraard af van het overheidsbeleid ten aanzien van evenementen.

Verwachte start van de verkoop van de eerste fase

We verwachte dat we eind van dit jaar in de verkoop kunnen gaan met de eerste fase van dit project. De eerste fase bestaat uit ongeveer 40 woningen en bevindt zich aan de kant van de Heerewegh. De eerste fase bestaat uit diverse woningtypen, hierdoor is er veel keuzevrijheid.

Projectmakelaar Drieman Garantiemakelaars 

Heeft u al contact gehad met Drieman Garantiemakelaars? Zij zijn als makelaar bij Bentwijck betrokken en zullen de verkoop van de woningen verzorgen. Al vanaf het begin zijn ze betrokken bij de ontwikkeling en hebben met veel plezier en enthousiasme meegewerkt aan deze prachtige nieuwe wijk. Met al uw vragen bent u meer dan welkom, zij zijn u graag van dienst!

Drieman Garantiemakelaars - nieuwbouw@drieman.nl -  0172 460808 - www.drieman.nl

Nieuwsbrief december 2020

Zoals u wellicht al heeft kunnen zien is er al activiteit op de locatie, er is namelijk gestart met de voorbereiding bouwrijp werkzaamheden. Zo zijn de oude boerderij en schuren gesloopt. Naast de sloopactiviteiten hebben we ook peilbuizen geplaatst om de grondwaterpeilen te monitoren. Gelijktijdig aan deze werkzaamheden zijn we druk bezig met de uitwerking van de wijk en de woningen van fase 1.

Projectmakelaar Drieman Garantiemakelaars
Als Drieman Garantiemakelaars zijn we blij dat we de verkoop van de woningen in Bentwijck mogen verzorgen. Al vanaf het begin zijn we betrokken bij de ontwikkeling en hebben we met veel plezier en enthousiasme meegewerkt aan deze prachtige nieuwe wijk. We weten dat velen hier al zo lang op hebben gewacht en kijken er dan ook uit naar om u als belangstellende en mogelijk toekomstig koper van dienst te mogen zijn. Als erkend NVM Nieuwbouwspecialist zijn we bekend met alle stappen en fases van het nieuwbouwproject waardoor we u deskundig kunnen informeren en begeleiden bij de aankoop van uw nieuwe woning. Met al uw vragen bent u meer dan welkom, wij zijn u graag van dienst!

Drieman Garantiemakelaars - nieuwbouw@drieman.nl - 0172 460808 - www.drieman.nl

De woonworkshops
Op de eerste woonworkshop hebben we maar liefst 530 reacties mogen ontvangen. Heeft u deze woonworkshop gemist? Niet getreurd! U kunt nog deelnemen aan de tweede woonworkshop voor fase 1. Tevens kunt u de uitkomsten van de eerste woonworkshop vinden op www.bentwijck.nl

Per fase organiseren wij twee woonworkshops. Door deelname aan een woonworkshop krijgt u voorrang bij de toewijzing van een woning. Uw deelname wordt per fase gemeten. Bij de toewijzing wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende categorieën:

1. Deelnemers die aan de eerste en tweede woonworkshop hebben deelgenomen.
2. Deelnemers die aan de eerste of de tweede woonworkshop hebben deelgenomen.
3. Deelnemers die niet hebben deelgenomen aan een woonworkshop.

De tweede woonworkshop zal naar verwachting in de eerste helft van 2021 plaatsvinden. Tijdens deze workshop gaan we dieper in op de indeling en keuzemogelijkheden van de woningen.

Een woordje van onze stedenbouwer

Het team van Urbis met stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers werken vanaf dag één met plezier mee aan de planvorming van Bentwijck. Maar hoe kom je nou tot de stedenbouwkundige opzet en wat maakt Bentwijck straks een fijne plek om te wonen? De stedenbouwkundige Petra Sala spreekt er enthousiast over.

Net dat beetje meer

“De gemeente had een aantal randvoorwaarden meegegeven. Zo moest hier een wijk komen met dorpse sfeer waar ruimte is voor een Brede School en circa 200 woningen. Daarbij hadden de huidige bewoners aan de Bentlanden wensen over de afstand tussen hun huis en de nieuwbouw. Het leuke is dat we op dit punt meer afstand maken dan gevraagd is én we laten een watertje tussen het groen lopen. Dit helpt bij de waterberging van de wijk én we benadrukken het landelijke karakter dat zo goed past bij de knotwilgen in deze laan.”

Dorpse sfeer van het dorp ook hier voelbaar

“Bentwijck krijgt een dorps karakter dankzij de architectuur en de opzet. De rijtjes zijn nooit lang en datzelfde geldt voor de straten. De huizen verspringen steeds iets van elkaar en de voortuinen met groene hagen zijn wisselend in diepte. Het gros van de auto’s staat in de parkeerhoven, maar er is op diverse plaatsen ook parkeren langs de straat mogelijk, zodat bezoek gemakkelijk een plek vindt. Deze parkeerplaatsen ‘pakken we in’ met lage hagen, zodat het groene beeld van de wijk niet wordt verstoord door geparkeerde auto’s. Al deze losse maatregelen zorgen er samen voor dat Bentwijck een heel vriendelijk karakter krijgt en blijft verrassen. Elke keer als je de hoek om loopt, zie je iets nieuws.”

Ontmoetingsplek

De Brede School heeft een heel belangrijke rol in de wijk en die kwaliteit heeft Urbis kracht bijgezet door de bereikbaarheid uitstekend te organiseren én hier een ontmoetingsplek voor jong en oud te maken. Het Wijkhart is een autovrij gebied dat direct aan het schoolplein grenst en verbonden is met de groenstructuur. Deze groene as in de wijk staat in verbinding met polder de Noordplas. Als u via de Croesinck de wijk in komt rijden, ziet u het Wijkhart en de school gelijk liggen.

Wijk met heel veel groen en water

Bentwijck grenst aan één zijde aan het Verbreepark. Dit is een bedrijventerrein. Een buffer richting de woonwijk is dus gewenst. Petra: “We hadden kunnen kiezen voor een geluidswal of een parkeergebied, maar we hebben besloten om hier een parkzone te maken met water, eilandjes, groene oevers en een diversiteit aan bomen. Daarmee verrijken we de biodiversiteit en voegen we woonkwaliteit toe aan Bentwijck.”

Rondje met het hondje

Bentwijck was een gesloten gebied. Straks opent de wijk zich naar alle kanten, waardoor de omliggende natuur, het dorpshart en de verbindingswegen perfect bereikbaar zijn. “We hebben diverse wandelroutes door het gebied aangelegd, waardoor bewoners vanuit hun eigen wijk een heerlijk rondje kunnen lopen met de hond. Als de wijk straks af is, gaan wij met het team ook zeker een rondje lopen. We kunnen niet wachten!”

Tot slot

Van Wijnen is van 18 december tot en met 4 januari gesloten wegens de kerstvakantie. Graag willen wij u alvast prettige feestdagen wensen namens het hele team van Bentwijck.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan kunt u mailen naar Bentwijck@vanwijnen.nl of bellen naar Drieman Garantiemakelaars 0172 460808.

De resultaten eerste workshop

Bedankt voor uw deelname aan onze eerste woonworkshop. We hebben maar liefst 530 reacties mogen ontvangen. Uw deelname is geregistreerd en nemen we mee bij de toewijzing van de woningen van fase 1.

U bent vast benieuwd naar de uitkomsten van de woonworkshop. De belangrijkste resultaten van de woonworkshop hebben we samengevat in onderstaande infographic. Deze resultaten gaan we verwerken in de verdere planvorming van Bentwijck.

In juni 2021 zal de tweede woonworkshop plaatsvinden. Doet u dan ook weer mee? We zullen u hiervan tijdig op de hoogte brengen.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan horen wij dat graag. Uw vragen en opmerkingen kunt u mailen naar bentwijck@vanwijnen.nl.

De eerste workshop

Achter de schermen zijn we druk bezig met het ontwikkelen van nieuwbouwplan Bentwijck in Benthuizen. Bentwijck willen wij in verschillende fases samen met u ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken organiseren wij per fase twee woonworkshops.

Het doel van de woonworkshops is om bruikbare informatie te verzamelen over uw woonwensen. Tijdens een woonworkshop stellen wij verschillende vragen aan u. De antwoorden van de woonworkshops nemen wij mee in de planvorming. Vanzelfsprekend voldoen wij aan de richtlijnen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bent u op zoek naar een rijwoning of misschien naar een vrijstaande woning? Of vindt u een woning met rode dakpannen mooier dan met zwarte dakpannen? Laat het ons weten door middel van het invullen van de vragenlijst van de eerste woonworkshop.

Het liefst gaan wij het gesprek persoonlijk met u aan, helaas is dit door Corona nu niet mogelijk. Daarom is de eerste woonworkshop van fase 1 online. Om extra uitleg te geven over de woonworkshop hebben wij een speciale introductiefilm gemaakt.

Per fase zullen wij twee woonworkshops organiseren. Door deelname aan een woonworkshop krijgt u voorrang bij de toewijzing van een woning, indien er bij de verkoop blijkt dat er meer gegadigden zijn voor een bepaalde woning. Uw deelname wordt per fase gemeten.

Bij de toewijzing wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende categorieën:

1. Deelnemers die zowel aan de eerste als tweede woonworkshop hebben deelgenomen.
2. Deelnemers die aan de eerste of de tweede woonworkshop hebben deelgenomen.
3. Deelnemers die niet hebben deelgenomen aan een woonworkshop.

Het invullen van de vragenlijst van de woonworkshop kan tot en met zondag 16 augustus 2020.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze vragenlijst dan horen wij het graag. Uw vragen en opmerkingen kunt u mailen naar bentwijck@vanwijnen.nl.